Uutiskirje 7/2019

Digihankkeen työntekijä Leena Purma

Kyselyt käynnistivät digihankkeen

Yleisten kirjastojen digitukihanke on käynnistynyt Pohjois-Karjalassa syyskuun alussa. Hankkeen tavoitteena on kirjastojen digivalmiuksien tukeminen sekä henkilökunnan osaamisen kehittäminen. Lisäksi hankkeessa tullaan kehittämään yhteistyötä alueen digitukitoimijoiden kanssa ja kehittämään uusia toimintatapoja digituen antamiseen.

Hanke on käynnistynyt digituen tilannekartoituksella. Erilaisten kyselyiden avulla on selvitetty tällä hetkellä kirjastoissa annettavaa digitukea, henkilökunnan digitaitoja ja kirjastojen yhteistyötä muiden digituen antajien kanssa. Ilahduttavaa on, että vastaajien motivaatio digiosaamisen kehittämiseen on erittäin hyvä: asteikolla 1-5 vastaajat haluavat kehittyä digituen antajina keskiarvolla 4.4. Digituki koettiin oleelliseksi osaksi kirjastotyötä keskiarvolla 3.8. Kaiken kaikkiaan vastaajien osaamisen taso oli hyvä. Kysely toi esiin myös keskimääräisiä puutteita osaamisessa, joihin voimme koulutuksilla hakea parannusta.

Viikolla 39 pidettiin kirjaa kirjastojen digituesta lähes kaikissa toimipisteissä. Viiden päivän aikana digitukea tarjottiin Pohjois-Karjalassa 444 kertaa. Tuloksista ilmeni, että kirjastojen antamasta digituesta suurimman osuuden nappaa kirjaston omien laitteiden käytön ohjaus. Kirjastojen omien verkkopalveluiden ohjaus nousi toiseksi yleisimmäksi digituen muodoksi. Muiden verkkopalveluiden, pankkipalveluiden ja asiointipalveluiden ja asiakkaan oman laitteen ohjausta tehtiin noin 70 kertaa.Digituen yhteistyötapoja selvitettiin kyselyllä kirjaston johtajille. Joen severi on yleisin digituen yhteistyökumppani. Monissa kirjastoissa oli lisäksi muita tahoja järjestämässä säännöllisiä digiohjaustuokiota. Esimerkiksi Ilomantsissa digitukea on saatavilla säännöllisesti kerran viikossa kansalaisopiston kanssa. Kertaluonteiset digiohjaustapahtumat olivat myös verrattain yleisiä useissa kirjastoissa. Digitapahtumia järjestettiin esimerkiksi Lehmossa yhteistyössä pankin, Kelan, verotoimiston ja Siun soten kanssa.

Miten kyselyt sitten vaikuttavat hankkeen suunnitteluun? Ensinnäkin kyselyiden avulla voidaan painottaa koulutuksessa niitä aiheita, joissa henkilökunta kokee erityisesti tarvitsevansa tukea. Tällaisiksi asioiksi nousi erityisesti erilaisten laitteiden hallitseminen sekä kirjaston digituen rajojen hahmottaminen. Toiseksi kyselyn ansiosta pystyn myös painottamaan koulutuksessa niitä osuuksia, joissa henkilöstön digitaidoissa on keskimääräisiä puutteita. Kolmanneksi kyselyiden välittämä tieto on tärkeää myös rakennettaessa yhteistyötä muiden Pohjois-Karjalan digitukitoimijoiden kanssa. Kyselyiden avulla voin välittää todenmukaista tietoa yhteistyökumppaneillemme kirjaston digituen nykytilasta ja voimme tältä pohjalta kehittää kirjastojen ja muiden digitukitoimijoiden välisiä uusia yhteistyötapoja.

Kiitos vaarakirjastolaisille ahkerasta kyselyihin vastaamisesta!

Leena Purma,
digihankkeen projektityöntekijä
p. 0504784712

P.S. Tarkan raportin digitaitokyselyn tuloksista voi lukea organisaatio-osion digihanke-sivustolta.

Uutiskirje 6/2019

Vaara-johtajien kokouksen 9.10. terveisiä

Vaara-johtajien kokouksen 9.10. muistio liitteineen on nyt luettavissa Akevaarassa. Asioita oli jälleen paljon ja iltapäivän lopuksi kehittelimme myös hankeideoita tulevaa AVI:n hankehakukierrosta varten. Hankehaut menevät nyt eteenpäin niin, että Vaara-johtajat työstävät ideoita hankehakemuksen muotoon etäkokouksessa marraskuun aikana. Toinen etäkokouksen aihe marraskuussa on ensi vuoden ake-suunnitelma, joten otamme nyt johtajien kesken melkoisen digiharppauksen ja harjoittelemme kokoustamaan myös etänä 😊

Vaara-kirjastojen käyttösäännöt viedään kuntiin päätöksentekoon syksyn aikana. Pieniä teknisiä ja stilistisiä muutoksia on tehty sääntöjen tekstiasuun. Varsinainen asiakkaita koskeva muutos on varausmäärän nostaminen kolmeenkymmeneen.

Kirjaston asiakasviestien (eräpäivämuistutukset, myöhästymismuistutukset, varausten saapumisilmoitukset jne) tarjoaminen Suomi.fi-palvelun kautta on Vaara-kirjastojen pilotoima mahdollisuus asiakkaille. Testikäyttö toteutetaan kaikissa kirjastoissa tämän vuoden aikana ja asiakkaille on tarkoitus markkinoida tästä mahdollisuudesta vuoden vaihteen jälkeen.

Ensi vuoden e-aineistobudjetiksi määriteltiin 35 000 euroa. Pikkuhiljaa kehitämme e-aineistoamme oikeaan suuntaan ja ensi vuoden aikana kokoelmatyöryhmä saakin tehtäväkseen tehdä kirjastojen välillä aineistomäärärahavertailua aineistolajeittain. Käytämme vertailua päätöksenteon tukena, kun jatkamme e-aineistojen kehittämistä.

Kotiseutukokoelmista ja maakuntakokoelmista käytiin keskustelua ja todettiin mm. että jokainen kunta vastaa oman kotiseutukokoelmansa ylläpidosta ja Joensuu täsmentää Pohjois-Karjala-kokoelmansa kartuttamisen sääntöjä. Tarkemman kuvan asiasta saat kokousmuistiosta.

Celia-aineiston osalta päätimme profiloitua Villiksi Idäksi ja siirtää Celia-aineistot marraskuun alusta alkaen lainattavaksi ja varattavaksi ilman Kohassa asetettuja teknisiä rajoitteita. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että omatoimiasiakaskin voi lainata Celia-aineistoa, lainojen uusiminen on helppoa ja aineistoon voi tehdä myös varauksia. Kirjastojen ensiarvoisen tärkeä tehtävä on hoitaa Celia-opasteet aineistojen yhteyteen selkeästi näkyville, että tulemme hoitaneeksi oman viestintätehtävämme asianmukaisesti. Finnassa Celia-aineisto erottuu jo selkeästi.

Vaara-kirjastojen henkilökunnan yhteystiedot ovat nyt sekä Akevaarassa että verkkoasemalla. Koulutusmateriaalit-osiosta löytyy 8.10. pidetyn stressikoulutuksen aineistot, jotka ovat kaikkien tutustuttavissa.

Päätän pitkällisen informaatiosession tällä kertaa tähän – käykää lukemassa loput asiat suoraan muistiosta. Valon pilkahduksia pimenevään syksyyn!

Suvi

Uutiskirje 5/2019

Seutukirjastokokouksen muistio löytyy Akevaarasta

Seutukirjastokokouksen viimeisin muistio löytyy Akevaaran Organisaatio-osiosta sivulta neljä.

Seutukirjaston kokousmuistiot tallennetaan mainittuun paikkaan aina kokousten jälkeen. Seuraava kokous on 22.11. ja tämän jälkeen aina jokaisen kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona.

Muistiot ovat kaikkien Vaara-kirjaston työntekijöiden luettavissa.