Vaara-johtajien kokouksen 9.10. terveisiä

Vaara-johtajien kokouksen 9.10. muistio liitteineen on nyt luettavissa Akevaarassa. Asioita oli jälleen paljon ja iltapäivän lopuksi kehittelimme myös hankeideoita tulevaa AVI:n hankehakukierrosta varten. Hankehaut menevät nyt eteenpäin niin, että Vaara-johtajat työstävät ideoita hankehakemuksen muotoon etäkokouksessa marraskuun aikana. Toinen etäkokouksen aihe marraskuussa on ensi vuoden ake-suunnitelma, joten otamme nyt johtajien kesken melkoisen digiharppauksen ja harjoittelemme kokoustamaan myös etänä 😊

Vaara-kirjastojen käyttösäännöt viedään kuntiin päätöksentekoon syksyn aikana. Pieniä teknisiä ja stilistisiä muutoksia on tehty sääntöjen tekstiasuun. Varsinainen asiakkaita koskeva muutos on varausmäärän nostaminen kolmeenkymmeneen.

Kirjaston asiakasviestien (eräpäivämuistutukset, myöhästymismuistutukset, varausten saapumisilmoitukset jne) tarjoaminen Suomi.fi-palvelun kautta on Vaara-kirjastojen pilotoima mahdollisuus asiakkaille. Testikäyttö toteutetaan kaikissa kirjastoissa tämän vuoden aikana ja asiakkaille on tarkoitus markkinoida tästä mahdollisuudesta vuoden vaihteen jälkeen.

Ensi vuoden e-aineistobudjetiksi määriteltiin 35 000 euroa. Pikkuhiljaa kehitämme e-aineistoamme oikeaan suuntaan ja ensi vuoden aikana kokoelmatyöryhmä saakin tehtäväkseen tehdä kirjastojen välillä aineistomäärärahavertailua aineistolajeittain. Käytämme vertailua päätöksenteon tukena, kun jatkamme e-aineistojen kehittämistä.

Kotiseutukokoelmista ja maakuntakokoelmista käytiin keskustelua ja todettiin mm. että jokainen kunta vastaa oman kotiseutukokoelmansa ylläpidosta ja Joensuu täsmentää Pohjois-Karjala-kokoelmansa kartuttamisen sääntöjä. Tarkemman kuvan asiasta saat kokousmuistiosta.

Celia-aineiston osalta päätimme profiloitua Villiksi Idäksi ja siirtää Celia-aineistot marraskuun alusta alkaen lainattavaksi ja varattavaksi ilman Kohassa asetettuja teknisiä rajoitteita. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että omatoimiasiakaskin voi lainata Celia-aineistoa, lainojen uusiminen on helppoa ja aineistoon voi tehdä myös varauksia. Kirjastojen ensiarvoisen tärkeä tehtävä on hoitaa Celia-opasteet aineistojen yhteyteen selkeästi näkyville, että tulemme hoitaneeksi oman viestintätehtävämme asianmukaisesti. Finnassa Celia-aineisto erottuu jo selkeästi.

Vaara-kirjastojen henkilökunnan yhteystiedot ovat nyt sekä Akevaarassa että verkkoasemalla. Koulutusmateriaalit-osiosta löytyy 8.10. pidetyn stressikoulutuksen aineistot, jotka ovat kaikkien tutustuttavissa.

Päätän pitkällisen informaatiosession tällä kertaa tähän – käykää lukemassa loput asiat suoraan muistiosta. Valon pilkahduksia pimenevään syksyyn!

Suvi