Digihankkeen työntekijä Leena Purma

Kyselyt käynnistivät digihankkeen

Yleisten kirjastojen digitukihanke on käynnistynyt Pohjois-Karjalassa syyskuun alussa. Hankkeen tavoitteena on kirjastojen digivalmiuksien tukeminen sekä henkilökunnan osaamisen kehittäminen. Lisäksi hankkeessa tullaan kehittämään yhteistyötä alueen digitukitoimijoiden kanssa ja kehittämään uusia toimintatapoja digituen antamiseen.

Hanke on käynnistynyt digituen tilannekartoituksella. Erilaisten kyselyiden avulla on selvitetty tällä hetkellä kirjastoissa annettavaa digitukea, henkilökunnan digitaitoja ja kirjastojen yhteistyötä muiden digituen antajien kanssa. Ilahduttavaa on, että vastaajien motivaatio digiosaamisen kehittämiseen on erittäin hyvä: asteikolla 1-5 vastaajat haluavat kehittyä digituen antajina keskiarvolla 4.4. Digituki koettiin oleelliseksi osaksi kirjastotyötä keskiarvolla 3.8. Kaiken kaikkiaan vastaajien osaamisen taso oli hyvä. Kysely toi esiin myös keskimääräisiä puutteita osaamisessa, joihin voimme koulutuksilla hakea parannusta.

Viikolla 39 pidettiin kirjaa kirjastojen digituesta lähes kaikissa toimipisteissä. Viiden päivän aikana digitukea tarjottiin Pohjois-Karjalassa 444 kertaa. Tuloksista ilmeni, että kirjastojen antamasta digituesta suurimman osuuden nappaa kirjaston omien laitteiden käytön ohjaus. Kirjastojen omien verkkopalveluiden ohjaus nousi toiseksi yleisimmäksi digituen muodoksi. Muiden verkkopalveluiden, pankkipalveluiden ja asiointipalveluiden ja asiakkaan oman laitteen ohjausta tehtiin noin 70 kertaa.Digituen yhteistyötapoja selvitettiin kyselyllä kirjaston johtajille. Joen severi on yleisin digituen yhteistyökumppani. Monissa kirjastoissa oli lisäksi muita tahoja järjestämässä säännöllisiä digiohjaustuokiota. Esimerkiksi Ilomantsissa digitukea on saatavilla säännöllisesti kerran viikossa kansalaisopiston kanssa. Kertaluonteiset digiohjaustapahtumat olivat myös verrattain yleisiä useissa kirjastoissa. Digitapahtumia järjestettiin esimerkiksi Lehmossa yhteistyössä pankin, Kelan, verotoimiston ja Siun soten kanssa.

Miten kyselyt sitten vaikuttavat hankkeen suunnitteluun? Ensinnäkin kyselyiden avulla voidaan painottaa koulutuksessa niitä aiheita, joissa henkilökunta kokee erityisesti tarvitsevansa tukea. Tällaisiksi asioiksi nousi erityisesti erilaisten laitteiden hallitseminen sekä kirjaston digituen rajojen hahmottaminen. Toiseksi kyselyn ansiosta pystyn myös painottamaan koulutuksessa niitä osuuksia, joissa henkilöstön digitaidoissa on keskimääräisiä puutteita. Kolmanneksi kyselyiden välittämä tieto on tärkeää myös rakennettaessa yhteistyötä muiden Pohjois-Karjalan digitukitoimijoiden kanssa. Kyselyiden avulla voin välittää todenmukaista tietoa yhteistyökumppaneillemme kirjaston digituen nykytilasta ja voimme tältä pohjalta kehittää kirjastojen ja muiden digitukitoimijoiden välisiä uusia yhteistyötapoja.

Kiitos vaarakirjastolaisille ahkerasta kyselyihin vastaamisesta!

Leena Purma,
digihankkeen projektityöntekijä
p. 0504784712

P.S. Tarkan raportin digitaitokyselyn tuloksista voi lukea organisaatio-osion digihanke-sivustolta.