Digidiplomin avulla digitaidot uudelle tasolle Vaara-kirjastoissa

Pohjois-Karjalan yleisten kirjastojen digihankkeen koulutussuunnitelmat ovat hioutuneet digidiplomin muotoon. Digidiplomi on Vaara-kirjastojen digiosaamisen tueksi kehitetty opintokokonaisuus, joka antaa perustaidot digiasioiden opastamiseen ja digitaalisiin työtaitoihin. Koko Pohjois-Karjalan kirjastojen asiakastyössä toimiva vakituinen henkilökunta suorittaa digidiplomin vuoden 2020 aikana. Koulutusta järjestetään lähiopetuksena, verkkokursseina, webinaareina sekä koulutuspäivinä.

Digidiplomin suunnittelussa on ollut kaksi lähtökohtaa: Vaara-kirjastojen henkilökunnalle syksyllä 2019 tehdyissä kyselyissä ilmenneet koulutustarpeet ja -toiveet, sekä yleisten kirjastojen neuvoston suositukset kirjastojen henkilökunnan digitaidoista.

Digidiplomin koulutukset on jäsennetty viiteen eri kahden kuukauden pituiseen teemalliseen kokonaisuuteen. Ensimmäinen teema on tammi-helmikuussa järjestettävä digiopastaminen. Tässä kokonaisuudessa kehitetään digiopastamiseen liittyviä taitoja, tutustutaan kirjastojen digitukeen ja sen rajoihin lähiopetuksessa, sekä vahvistetaan kirjaston omien verkkopalvelujen hallitsemista verkkokurssilla. Ensimmäiseen kokonaisuuteen kuuluu myös vapaaehtoinen Microsoft Teams-verkkokurssi sekä Adobe Connect-webinaari.

Toisessa kokonaisuudessa maalis- ja huhtikuussa perehdytään tietoturvaan ja laitteiden hallintaan. Lähiopetuskierroksella tutustumme erilaisiin mobiililaitteisiin ja tabletteihin ja harjoittelemme niiden käyttöä. Kirjastojen omien laitteiden osaamista kehitetään vertaisopastuksen avulla. Tietoturvaan liittyviä taitoja kehitetään sekä verkkokurssilla että koulutus.

Kolmannessa kokonaisuudessa keväällä perehdytään verkkoviestinnän saloihin. Tässä kokonaisuudessa tutustutaan someen viestinnän työvälineenä, tekijänoikeuksiin ja lisäksi halutessaan osallistuja voi myös opetella maksuttomien verkko-ohjelmien käyttöä viestinnän apuna. Kesällä suoritettava tiedonhaku ja digihyvinvointi -kokonaisuus koostuu kolmesta verkkokurssista, joissa harjoitellaan erityisesti tiedonhakua verkon erilaisista lähteistä sekä pohditaan digihyvinvointia. Viimeisessä kokonaisuudessa välitämme tietoa Pohjois-Karjalan digitukijoiden verkostosta ja kehitämme yhteistyötapoja, tapahtumia ja toimintamalleja yhteistyön kehittämiseksi jatkossa. Viimeisellä lähiopetuskierroksella diplomin suorittaneet saavat myös todistuksen tekemästään työstä.

Digidiplomin verkkokurssit tullaan järjestämään Moodle-oppimisympäristössä osoitteessa liboppi.fi. Lisätietoa Libopin käytöstä ja kirjautumisesta lähetetään tammikuun alussa. Verkkokursseja voi suorittaa lokakuun loppuun asti, mutta kurssit ilmestyvät pääosin silloin, kun kurssin kokonaisuus alkaa. Diplomin kurssien sisällöt ja muodot saattavat muuttua ja täydentyä kevään aikana.

Digidiplomin tavoite on koko henkilökunnan digitaitojen kehittäminen, jotta voimme palvella entistä paremmin asiakkaita ja vastata kirjastolain asettamaan tehtävään tiedon hankinnan ohjauksesta ja tuesta. Digihanke on henkilökunnan tukena uuden opettelussa.

Muistakaahan olla matalalla kynnyksellä yhteydessä, jos on jotain kysyttävää!
Leena