Terveisiä Vaara-johtajien kokouksesta

12.2. kokouksen muistio on tallennettu Akevaaraan. Muutama nosto käsitellyistä asioista:

Mikkeli vetää tämän vuoden aikana Itä-Suomen yhteistä Kuntalaisen kirjasto -hanketta, jossa kehitetään osallistamisen menetelmiä. Esimiehille suunnataan aluksi kysely tämänhetkisistä asiakkaisen osallistamisen käytännöistä, minkä jälkeen muutamia osallistamisen menetelmiä kokeillaan mikkeliläisen hanketyöntekijän avulla Itä-Suomen alueella. Pari kokeilua osuu meillekin Pohjois-Karjalaan. Osallistamisesta järjestetään kesän korvalla koulutuspäivä, joka on avoin kaikille ja erittäin suositeltava tapa päästä jyvälle siitä, miten asiakkaita voisi eri tavoin ottaa mukaan yhteiseen suunnitteluun. Hankkeen lopuksi kootaan kaikkien käyttöön opaskirjanen osallistamisen menetelmistä.

Suomi.fi-palvelun opastamisesta asiakkaille on tulossa kirjallinen henkilökuntaohje.

Kohan tulevaa versionvaihtoa valmistelemaan nimitettiin työryhmä: Päivi Knuutinen, Auli Rantasalo, Leena Pirkanaho, Leena Välijoki ja Miia Oksman.

Kohan tietoturva-auditoinnin pohjalta tulleita tietoturvaan liittyviä heikkouksia on jo korjailtu. Yksi on vielä korjaamatta: Kohan käytön rajoittaminen sisäverkon ulkopuolelta. Selvitystyö erilaisista ratkaisuista on vielä kesken.

Seinäjoen ”Erte” eli lasten ja nuorten lukemista edistävien kirjastopalvelujen erityistehtävä kokoaa valtakunnallisen lanu-verkoston suunnittelemaan ja ideoimaan. Pohjois-Karjalasta nimettiin verkostoon mukaan pedagoginen informaatikko Camilla Koskinen Joensuun seutukirjastosta (AKE-edustaja) ja kirjastovirkailija Anna Heikkinen Nurmeksesta (alueen toinen edustaja).

Vaara-kirjastojen toiminnanohjauksesta (= Koha ja muu asiakastoiminta) on valmistumassa tietosuojaseloste, joka aikanaan tallennetaan myös Finnaan. Tietosuojaselosteesta pontta saaneena aspa-työryhmä alkaa valmistella henkilökunnalle tietosuojaan liittyvää ohjeistusta.

Talvisen helmikuun toivossa,

Suvi