Poikkeusajat ovat tuoneet kirkkaasti esiin digitaitojen tarpeellisuuden kirjastotyössä. Kirjastojen viestinnän ja etäpalvelujen kehittämisessä on otettu merkittäviä askelia niissä kirjastoissa, joissa henkilökunta on saanut jatkaa tehtäviään. Myös tarve digiopastukselle on tullut näkyväksi, kun kuilu digiosattomien ja osaajien välillä on pandemian myötä entisestään kasvanut. Digiopastuksella emme huolehdi ainoastaan siitä, että asiakkaamme voivat hoitaa asioitaan verkossa, vaan autamme heitä myös huolehtimaan hyvinvoinnistaan ja videopuheluiden aikana jopa ihmissuhteista.

Samanaikaisesti Pohjois-Karjalan kirjastoissa korona-pandemia on kuitenkin kurittanut kirjastotyötä voimakkaasti. Joensuun kaupungin päätöksellä Joensuun seutukirjaston henkilökunta, joka kattaa 75% Pohjois-Karjalan kirjastojen henkilökunnasta, vapautettiin työvelvollisuudesta samalla viikolla, kun kirjastot suljettiin. Myös muissa Pohjois-Karjalan kunnissa yt-neuvottelut ja muut järjestelyt ovat vaikuttaneet henkilökunnan määrään. Koko henkilökunta on tällä hetkellä töissä ainoastaan Ilomantsin, Tohmajärven, Juuan ja Nurmeksen kirjastoissa.

Miten siis digihanke voi täyttää tavoitteensa kirjaston henkilökunnan digitaitojen kehittämisestä ja yhteistyön kehittämisestä digituen verkoston kanssa näissä poikkeuksellisissa oloissa?

Etsiessämme ratkaisuja on kirkkaana tavoitteena ollut, että koulutuksia suorittavien työntekijöiden työmäärä pysyy kohtuullisena myös töiden jatkuttua. Digidiplomiin suorittamiseen käytettävä aika on vähentynyt pandemian seurauksena useammalla kuukaudella. Digihanke vastaa haasteeseen neljällä tavalla:

1. Muokkaamme hankkeen suunnitelmaa. Vähennämme verkkokurssien määrää, tiivistämme kurssien sisältöjä ja muokkaamme yhden lähiopetuksen sisällöt osaksi verkkokurssia. Yhteinen koulutuspäivä toteutetaan digiteemalla, jolloin saamme säästettyä varsinaista työaikaa muihin töihin. Muuttuneet digidiplomit jaetaan henkilökunnan palattua.

2. Keskitymme digituen verkoston yhteistyöhön. Verkoston kautta voimme vaikuttaa muun muassa siihen, että asiakkaamme saavat tietoa yhteistyökumppaneiden tarjoamasta etädigituesta, yleisistä tietokoneista ja muista digipalveluista myös kirjastojen ollessa suljettuna.

3. Valmistelemme verkkokurssit ja lähiopetukset valmiiksi henkilökunnan paluuta varten. Tällöin voimme keskittyä lähiopetuksiin ja uusien digipalvelujen kehittämiseen yhdessä henkilökunnan kanssa, kun normaali arki alkaa.

4. Teemme opastusvideoita kirjaston verkkopalveluista sekä henkilökunnan, että asiakkaiden käyttöön. Videot ovat toimiva etädigiopastuksen väline, joille on tarvetta myös jatkossa. Jaamme oppimme opastusvideoiden teosta myös henkilökunnalle.

Hankkeen tarjoama digikoulutus on satsaus tulevaan työosaamiseen, jonka avulla voimme mahdollisesti olla vaikuttamassa siihen, että myös päättäjien käsitys kirjastotyöstä muuttuisi aiempaa monipuolisempaan suuntaan. Vaikka olosuhteet ovat haastavat, myös Pohjois-Karjalassa kirjastoissa digiosaaminen ottaa askelia eteenpäin!

Leena, digihanke