Kaikille yhteiset etäkahvit alkavat syyskuussa. Kahvit pidetään Teams-yhteydellä, eikä niihin ole ennakkoilmoittautumista. Linkki kahveille tulee tämän sivuston koulutuskalenteriin. Kahveista tehdään tallenne, jota säilytetään kaksi viikkoa.

Etäkahvien aiheita ovat erilaiset asiointipalvelut ja Vaara-kirjastojen sisäinen viestintä. Kahvit kestävät korkeintaan tunnin kerrallaan. Ensimmäiset kerrat ovat digihankkeen järjestämiä. Etäkahvit voi lisätä digidiplomin kääntöpuolelle kohtaan ”digiasioihin liittyviä kursseja”.

Luvassa on mielenkiintoisia aiheita pitkin syksyä, joten ottakaa päivämäärät ylös ja tervetuloa mukaan!

Lisätietoja voi kysellä:
leena.purma@joensuu.fi
vesa.liminka@joensuu.fi