Vaara-johtajien kokouksessa 21.10. käsiteltiin käyttösääntömuutoksia. Käyttösäännöt hyväksytään vielä kaikissa kunnissa erikseen ja niiden on tarkoitus astua voimaan 1.1.2021. Muutoksia on tulossa varausten määrään, joka on tarkoitus nostaa viiteenkymmeneen. Kirjastojen nykyinen toimintakulttuuri perustuu sille, että aineistoa saa laajalta alueelta ja nimenomaan varaamalla. Asiakkaalle on reilua, että varausmäärien maksimi ei tule helposti vastaan. Toinen käyttösääntömuutos on uusimismäärän kasvattaminen viidestä seitsemään. Tässä koronatilanteessa muutos on toki järkevä – kirjastotiloissa käyntejä voi halutessaan vähentää. Suurempi syy muutokselle on kuitenkin se, että myöhästymismuistutukset tulevat jatkossa lähtemään päivittäin. Asiakkaalle voi siis tulla useampi muistutuskirje viikossa, jos hän on lainannut peräkkäisinä päivinä ja lainat erääntyvät peräkkäin. Voimme tämän jälkeen kannustaa asiakkaita uusimaan lainojaan ja siten synkronoimaan eräpäiviään.

Myös maksuihin haettiin uusia linjauksia 1.1.2021 alkaen. Maksamattomien maksujen katto on tarkoitus nostaa 15 euroon muistutuskirjeen hinta laskea kahteen euroon. Nämä helpottaisivat osaltaan asiakkaan tilannetta, jos muistutuksia pääsisi syntymään paljon lyhyessä ajassa. Vuodenvaihteen velkasaldon rajaksi ensi vuonna on kaavailtu yhtä euroa. Tämä siksi, että verkkomaksamisessa ei ole mahdollista maksaa alle euron maksuja ja kannustamme kuitenkin asiakkaita verkkomaksamiseen. Noutamattoman varauksen maksu on tarkoitus nousta kahteen euroon, mutta lasten ja nuorten aineistosta maksua ei perittäisi. Tällä uudistuksella on tarkoitus saada asiakkaat valveutuneemmiksi varausten tekemisestä.

Sekä käyttösäännöt että maksut menevät vielä kuntiin päätettäviksi, joten nämä tiedot ovat vasta esityksiä.

Vaikka kokous olikin sääntöpainotteinen, muutakin ehdittiin käsitellä. Totesimme, että Vaarallinen tiedonhaun polku -hanke ei ala vielä vähään aikaan korona-tilanteen vuoksi. Aloitusta suunnitellaan vasta reilusti ensi vuoden puolella. Iltapäivän ajan johtajat keskittyivät työryhmävetäjien kanssa kehittämisasioihin. Ensi vuoden AKE-hakemukseen saatiin iltapäivässä hyviä huomioita ja pari kehittämishankettakin saatiin ideoitua. Osallistumme siis tämän syksyn AVI:n hankehakuun todennäköisesti kahdella hankkeella, joista toisessa on tarkoitus kehittää aikuisille digitaalista suosittelupalvelua ja toisessa mediakasvatusta toisen asteen opiskelijoille ja aikuisille.

Kokous ja kehittämisiltapäivä toteutettiin molemmat etäyhteyksin ja aikas kivasti menivät! Näin sitä digiloikkaa otetaan myös työelämässä 😊

Iloa työpäiviin toivottelee Suvi