Vuoden viimeisessä Vaara-johtajakokouksessa suunnattiin katsetta tulevaan eli työryhmien kokoonpanoon ja toimintasuunnitelmiin vuodelle 2021. Kokoonpanot ja toimintasuunnitelmat ovat nyt luettavissa Akevaarassa. Muutamia uusia jäseniä saamme työryhmiin ensi vuonna ja luonnollisesti toivotamme Heinäveden edustajat tervetulleiksi työryhmiimme!

Saavutettavuustyöryhmä vaihtaa nimeään ensi vuonna – tunnemme ryhmän tästä edespäin Esteettömien kirjastopalvelujen työryhmänä, tuttavallisemmin voi kutsua Vaara-Eskoksi. Kokoelmatyöryhmän toimintasuunnitelmaan sisältyy kokoelmapolitiikan valmistelu, mikä sopiikin hyvin yhteen myös ensi vuoden AKE-teemamme kanssa: kokoelmat ja sisällöt ovat ensi vuoden keskiössä. Aspa-työryhmä ottaa asiakaspalvelujen kehittämisen piiriin digiopastuksen ja tässäkin AKE-työ tukee aihetta hyvin ensi vuonna. Muista toimintasuunnitelmien sisällöistä kannattaa käydä lukaisemassa tarkemmin Akevaarasta (Organisaatio, sivu 8).

Alueellinen digihanke jatkaa vielä 31.3.2021 asti. Digiaiheista koulutusta on siis vielä luvassa alkuvuoden aikana ja erityisesti koulutuksissa keskitytään meidän kaikkien yhteisiin työvälineisiin eli Teamsiin, sähköpostiin, OneDriveen jne.

PIN-koodien muodosta ja pituudesta tehtiin periaatepäätös. PIN-koodia tarjoamme asiakkaille parhaimmillaan jopa kolmessa tilanteessa käytettäväksi: verkkokirjastossa, omatoimikirjaston sisäänpääsyssä (uusimmissa Tovereissa) ja osassa lainausautomaatteja. PIN-koodin tulee olla sama näissä kaikissa. Tästä eteenpäin PIN-koodi tulee olemaan pelkkiä numeroita ja tasan neljän numeron mittainen. Lyhyt koodi on muistettavampi kuin pitkä. Tietoturvallisuus on perusteltavissa, koska järjestelmät sallivat vain tietyn määrän yrityksiä sisään kirjautuessa.

Sähköisten palvelujen kehittämisessä Vaara-johtajat ottivat myös suunnan kohti tulevaa ja uusia tuulia: selvitämme miten Vaara-Finnaan liitettäisiin chat-osio ja miten chattiin vastaaminen voitaisiin organisoida. Jos chattipalvelujen organisointi näyttää järkevältä, alkuvuodesta voimme sen lanseeratakin. Chatin käyttöönotto on yksi toimenpiteistä, joilla Vaara-johtajat haluavat monipuolistaa palvelutarjontaa. Erityisesti korona-aikana on hyvä varmistaa, että sähköisiä palveluja on tarjolla monipuolisesti – kirjastoon paikan päälle tuleminen ei ole aina järkevää tai edes mahdollista, mutta asioinnin pitää silti olla mahdollista ja helppoa.

Lämpimät joulun toivotukset teille kaikille ja iloa uuteen kirjastovuoteen 2021!

Suvi