Kuluneen syksyn AKE-toimintaan kuului meidän, Hanna-Maija Laaksosen ja Camilla Koskisen, AKE- kierros, joka alkoi seutukirjaston alueelta ja laajeni myöhemmin lähes kaikkiin Vaara-kirjastoihin. Kierroksen aikana esittelimme oman osaamisalueemme yksityiskohtia: Viestintävastaavana Hanna-Maija keskittyi erityisesti saavutettavuusdirektiiviin sekä siihen liittyviin käytännön asioihin, ja Camilla esitteli pedagogisen informaatikon ominaisuudessa lasten ja nuorten kirjastotyön uusia tuulia.

Liperin kirjastossa
Ensimmäisenä vuorossa oli Liperi.

Hanna-Maijan esityksen aikana sivuttiin muun muassa viestintään liittyviä kompastuskiviä konkreettisten esimerkkien avulla. Keskustelujen keskiössä olivat sosiaalinen media, kirjaston verkkosivut, tilaviestintä sekä Vaara-kirjastojen yhteinen ilme. Lisäksi Hanna antoi vinkkejä siihen, miten omaa viestintää ja sen saavutettavuutta on mahdollista parantaa pienin keinoin.

Camillan tavoitteena oli keskustella henkilökunnan kanssa lasten ja nuorten kirjastotyöstä. Esityksen aikana käytiin läpi esimeriksi alakouluikäisille suunnattua 300 minuutin lukuhaastetta, lukemiseen innostavaa materiaalia sekä lanu-työhön liittyvää hanketoimintaa. Keskustelujen aikana pohdimme myös kouluyhteistyön haasteita ja alueiden erityispiirteitä.

Polvijärven kirjastossa
Kiihtelysvaarassa lukuhaaste on näyttävästi esillä.


Kierros alkoi mukavasti kasvokkain, mutta koronatilanteen pahennettua jouduimme siirtämään suuren osan vierailuista Teamsiin. Vierailujen luonne oli hyvin vapaamuotoinen riippumatta siitä, pidettiinkö ne paikan päällä vai etäyhteyksien avulla. Meille molemmille oli tärkeää se, että aiheiden käsittely perustui keskustelulle ja yhteisten kokemusten jakamiselle – ei luennoille. Oli ilo huomata, että monessa kirjastossa keskusteluun osallistuttiin vilkkaasti.

Teams-etäkokous
Osa kierroksesta jouduttiin siirtämään Teamsiin.


Vierailujen parasta antia oli se, että kirjastokollegoihin pääsi tutustumaan kasvokkain. Jokaiselta vierailulta tarttui myös mukaan jotakin: kehittämisideoita, uusia menetelmiä, koulutustoiveita ja roppakaupalla hyvää mieltä.

Myös erilaisten tilojen näkeminen oli avartavaa. Vierailujen aikana konkretisoitui se, miten erilaisia ja monipuolisia kirjastoja alueellamme on. Samalla oli helppo huomata, että kierroksen tärkein viesti todella pitää paikkansa: kukaan ei tee tätä työtä yksin!

Ihminen lukee tuolilla
Hanna kokeili Polvijärven lukunurkkausta.

Kiertueterveisin,

Camilla
Hanna