Vaarojen lapset lukemaan -hankkeessa tuotettiin valmiita materiaaleja aikuisten innostamiseksi lukemaan alle kouluikäisille lapsille. Valtaosa materiaaleista tuli alueen kirjastojen käyttöön (tapahtumat (akevaara.net)), mutta teemalaukut tehtiin varhaiskasvatuksen toiveiden mukaisiksi ja lainattaviksi kirjastokortilla.

Neljän teemalaukun aiheet ovat sää ja ilmasto, tunteet, perinteet (lasten elämä 1800-luvulla), sekä eri kulttuurit ja niiden tarinat. Sää ja ilmasto -teemalaukku on valmistunut lainauskuntoon ensimmäisenä ja on tällä hetkellä lainattavissa ja varattavissa. Laukuissa on 1-3 kirjaa, käsikirjoitus, sekä erilaisia tavaroita, joiden avulla tutustutaan teemaan käytännönläheisesti. Käsikirjoitukseen on koottu leikkejä, liikunta-, musiikki- ja askarteluideoita, sekä kirjoihin tai teemaan perustuvia työpajaehdotuksia. Laukut sopivat päiväkotien ja perhepäivähoitajien käyttöön.

Teemalaukkujen laina-aika on neljä viikkoa ja niiden koti on Joensuun pääkirjastolla, josta ne nopeimmin kuljetetaan joka puolelle maakuntaa. Laukun sisältö tarkistetaan siinä kirjastossa, minne se palautuu ja mahdolliset puuttuvat tavarat pyydetään edelliseltä lainaajalta. Käsikirjoituksessa luetellaan laukun sisältö. Kirjat ja muu materiaali on mahdollisuuksien mukaan merkitty. Mikäli jotain on tuhoutunut tai materiaalia ei saada takaisin, lähetetään laukku Camilla Koskisen nimellä Joensuun pääkirjastolle ja Camilla päättää, mitä laukulle tehdään.

Mainostakaa laukkuja paikallisesti varhaiskasvatuksen henkilökunnalle!

Talviterveisin,

Suvi Katves

Lukukoordinaattori
Lukemisen ihmeellinen polku -hanke

Joensuun kaupunki
Kontiolahden kunta

050 32 95 691
suvi.katves(at)joensuu.fi