Joensuun seutukirjastossa toteutettiin omatoimikirjastojen asiakaskysely 1.11.-31.12.2020.

Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 285 kappaletta ja erityisen ilahduimme siitä, että vastauksia kertyi myös sellaisilta asiakkailta, jotka eivät ole omatoimikirjastoa aiemmin käyttäneet (63 kappaletta).

Kaiken kaikkiaan vastaajat olivat iloisia omatoimikirjastojen olemassaolosta ja pitivät niitä tärkeänä palvelumuotona tavallisen, kaikille avoimen kirjaston rinnalla. Kirjastossa saatava henkilökohtainen palvelu koetaan edelleen tärkeäksi, joten omatoimikirjasto nähdään ennen kaikkea joustoa tuovana lisänä kirjaston palveluvalikoimaan.

Vastauksia saatiin koko seutukirjaston alueelta, mutta suhteessa eniten niitä kertyi vilkkaammista omatoimikirjastoista eli Enon, Nepenmäen, Pyhäselän ja Reijolan kirjastoista. Vain pieni osa vastaajista oli toistaiseksi käyttänyt useampaa omatoimikirjastoa, vaikka se on alusta lähtien ollut mahdollista.

Omatoimikirjaston käyttö

Suurin osa vastaajista käyttää omatoimikirjastoa joko viikoittain tai pari kertaa kuukaudessa (yhteensä 77 %) ja nimenomaan illalla klo 16–21 (71 %). Vähän yli puolet asioi omatoimiaikana yksin, mutta monet käyvät myös omatoimikirjastossa perheen kanssa ainakin joskus (28 %).

Kyselyn tulosten perusteella omatoimikirjastot antavat enemmän mahdollisuuksia sovittaa kirjastossa käynnit yhteen omien aikataulujen ja muiden menojen kanssa (60 %). Omatoimiaikana kirjasto koetaan myös tavallista rauhallisemmaksi paikaksi etsiä luettavaa (18 %). Näiden lisäksi hyviksi puoliksi mainittiin muun muassa helppo, sujuva ja kiireetön asiointi sekä viihtyisät tilat.

Selvästi suosituimpia tapoja käyttää kirjastoa myös omatoimiaikana olivat lainaaminen, palauttaminen, varausten noutaminen ja lehtien lukeminen. Iloinen asia oli se, että 32 % vastaajista käytti kirjaston tiloja omatoimiaikana myös lukupaikkana.

Esiin nousseita toiveita

Monet vastaajista olivat tyytyväisiä omatoimikirjastojen nykyisin palveluihin. Tulevista toiminnoista annettiin kuitenkin ehdotuksia, ja ehdottomasti suosituin oli koronan vuoksi tauolle jääneen viikonloppukäytön palauttaminen omatoimikirjastoihin.

Sen lisäksi kannatusta saivat mahdollisuus järjestää kokouksia sekä tapahtumia omatoimikirjastoissa sekä erilaiset kirjaston järjestämät tapahtumat, kuten kirjallisuusillat tai yhteisöllisyyttä tukevat toiminnot. Neljäsosa vastaajista piti hyödyllisenä ajatusta siitä, että myös asiakkaat voisivat itse järjestää tapahtumia omatoimiaikana. Sitä varten Vaara-kirjastojen tapahtumatyöryhmällä onkin valmisteilla uusi sopimusmalli.

Vastauksissa toivottiin omatoimikirjastojen lisäämistä alueelle. Omatoimikirjastoja tullaan ottamaan jatkossakin käyttöön mahdollisuuksien mukaan. Todennäköisesti kuluvan vuoden aikana omatoimikirjastot avautuvat ainakin Ylämyllyllä, Kontiolahdella ja Polvijärvellä.

Myös muihin Vaara-kirjastoihin avataan uusia omatoimikirjastoja lähiaikoina. Omatoimikirjastojen uudet ovenavauslaitteet vaativat nelinumeroisen PIN-koodin. Tämä onkin hyvä huomioida, kun uusille asiakkaille asetetaan PIN-koodia tai tehdään uusia omatoimisopimuksia. Asia saattaa herättää hämmennystä myös vanhoissa asiakkaissa, ja omatoimiasiakkaita kannattaa kannustaa vaihtamaan PIN-koodinsa oikean pituiseksi jo hyvissä ajoin.

Tiedotusta kehitettävä

Vastauksista huomasimme, että meillä on vielä kehitettävää esimerkiksi seuraavien omatoimikirjastoja koskevien asioiden tiedottamisessa:
– Palvelun mainostaminen, omatoimikirjaston käsitteen selventäminen
– Mitä kaikkea muuta omatoimikirjastossa voi tehdä kuin lainata ja palauttaa
– Samalla sopimuksella saa käyttää kaikkia alueen omatoimikirjastoja
– Omatoimiaikana tapahtuneen häiriötilanteen tai uhkaavan tilanteen toimintaohjeet.

Pyrimmekin vastaamaan asiakkaiden toiveisiin kehittämällä omatoimikirjastoiden viestintää. Jokainen kirjaston työtekijä on tärkeä osa myös omatoimikirjastojen viestintää, vaikka omassa kirjastossa ei omatoimimahdollisuutta olisikaan – jos et ole vielä kokeillut omatoimiasiointia lähimmässä omatoimikirjastossasi, tervetuloa tutustumaan!

Vaara-kirjastojen omatoimikirjastot ja itsepalvelu: Omatoimikirjastot ja itsepalvelu | Vaara-kirjastot (finna.fi)