Keskiviikon 17.3. kokousmuistio on tallennettu Akevaaraan. Kokouksessa käsiteltiin paljon hankeasioita – sekä juuri saatujen hankerahoitusten vuoksi, mutta myös käynnissä olevista hankkeista keskusteltiin. Pia esitteli Lukutaito kuuluu kaikille -hanketta. Käytiin läpi Vaarojen esmies vaikuttaa -hanketta, joka nyt vihdoin huhtikuussa pääsee alkamaan. Lisää suuntaviittoja -hankkeen sisältöjä ja aikatauluja kerrattiin: kyseessähän on hanke, jonka työpajoihin mahdollisimman moni vaarakirjastolainen pyritään saamaan osallistumaan.

Vaarallisiin työryhmiin vahvistettiin kaksi muutosta. Lanu-työryhmässä Virpi Saaren paikan ottaa Leena Saastamoinen ja viestintätyöryhmässä Tatu Kaihuan tilalle tulee Juha Kärnä.

Vaara-johtajat tutustuivat pitkään yhteen tarjolla olevista elokuvapalveluista. Mahdollisesta käyttöönotosta keskusteltiin ja asiaan palataan vielä uudestaan kevään aikana.

Päivi kertoi Koha-Suomen pääkäyttäjäryhmän suosittelevan vahvasti pin-koodien käyttämistä lainausautomaateilla tietoturvasyistä.

Kevättä kohti selvästi mennään. Iloa työpäiviinne!

Suvi