Syyskuussa 2019 käynnistynyt Yleisten kirjastojen digihanke on päässyt maaliinsa Pohjois-Karjalassa. Hankkeella oli kaksi tavoitetta: kehittää kirjastojen henkilökunnan digitaitoja sekä vahvistaa kirjastojen ja muiden digituen toimijoiden yhteistyötä. Saavutimmeko tavoitteet hankkeen aikana?

Digidiplomiksi nimetyn koulutuskokonaisuuden suoritti hankkeen aikana 92 Vaara-kirjastojen henkilökunnan jäsentä. Tämä kattaa noin 71% Vaara-kirjastojen henkilökunnasta. Hankkeen aikana järjestettiin 64 kirjastovierailua, 8 verkkokurssia, 13 erilaista webinaaria ja 5 koulutuspäivää.

Palautteen mukaan henkilökunnalle on keskimäärin tullut varmuutta digikysymyksiin vastaamiseen ja motivaatio digitaitojen kehittämiseen on noussut. Ennen hanketta toteutetussa digitaitokyselyssä henkilökunta arvioi asteikolla 1-5 väitteen ”Tunnen paikkakuntani muita digituen tarjoajia. Osaan ohjata asiakkaan tarvittaessa heidän palvelujensa äärelle.” keskiarvolla 2,97. Joulukuussa 2020 tehdyssä kyselyssä keskiarvo nousi 4,14:een. Vastaavasti väitteen ”Tunnen digituen toimintaperiaatteet ja eettiset ohjeet” keskiarvo nousi 3,15:sta 4,25:een. Väitteen ” Osaan asentaa sovelluksen mobiililaitteeseen tai tablettiin” keskiarvo nousi 3,6:sta 4,95:een. 

Hankkeessa kiinnitettiin huomiota siihen, että jatkossa kirjastojen digiopastus alueella olisi tasalaatuista ja helposti asiakkaiden löydettävissä. Hankkeessa toteutettiin yhteistyössä työryhmän kanssa digiopastuksen asiakaspalveluohjeet Pohjois-Karjalan kirjastojen henkilökunnalle. Painetut ohjeet toimivat sekä muistin apuna koulutukseen osallistuneelle henkilökunnalle, että uuden henkilökunnan perehdytysmateriaalina hankkeen jälkeen. Tietoa kirjastojen digiopastuksesta löytyy nyt Vaara-kirjastojen verkkosivuilta. Hankkeessa tehtiin myös kirjastoihin julisteet Vaara-kirjastojen digiopastuksesta.

Koronatilanteen takia monilla paikkakunnilla digitapahtumia on jouduttu siirtämään tulevaisuuteen. Konkreettisia askeleita uusien tapahtumien järjestämisessä on otettu esimerkiksi Rääkkylän kirjastossa. Rääkkylässä on korvamerkitty rahaa vuodelle 2021 digiohjausta ja medianeuvontaa varten. Suunnitelmissa on yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa järjestää digitaitopiiri. Vastaavia suunnitelmia yhteistyötapahtumien järjestämisestä löytyy myös muista alueen kirjastoissa. Lähitapahtumia saamme odottaa pandemian jälkeiseen aikaan.

Kirjastojen ja digitukiverkoston yhteistyö on edennyt muun muassa digituen palvelukanavan suunnittelussa. Tulevaisuudessa digitukea tarvitseva saa palvelukanavan kautta yhteyden digitukea tarjoaviin järjestöihin ja toimijoihin aiempaa helpommin. Maalis-huhtikuussa toteutettiin myös digitukiverkoston avulla kirjastojen digitukea mainostava radiokampanja. Kirjaston ja digitukiverkoston yhteistyö jatkuu tiiviinä myös hankkeen jälkeen.

Jatkossa digikoulutuksista Vaara-kirjastoissa vastaa Vesa Liminka. Vaara-kirjastojen digiopastusta kehitetään aspa-työryhmässä. Myös hankkeessa perustettu digiopastajien oma Teams-ryhmä toimii käytännön apuna ja vertaistukena kirjaston digiopastajille. Vaarallisessa digiklinikassa tiedotetaan digiasioihin liittyvistä koulutuksista ja muista ajankohtaisista digiteemoista.

Kiitos yhteistyöstä ja aurinkoista kevättä!

Leena Purma