Kokoelmatyöryhmä on alkanut ihan käytännön tasolla työstää Vaara-kirjastojen yhteistä kokoelmapolitiikkaa. Työryhmän on tarkoitus esitellä vaarajohtajille kokoelmapolitiikan runkoa ja työn alla olevaa tekstiä ensimmäisen kerran jo 14.4. kokouksessa.

Tavoitteenamme on saattaa valmiiksi napakka strateginen asiakirja, joka yhtenäistää Vaara-kirjastoja, ja jonka takana voimme kaikki seistä. Valmistuttuaan kokoelmapolitiikka antaa toiminnallemme yhteiset suuntaviivat ja raamit, ja sen pohjalta meidän on helpompi lähentyä toisiamme myös käytännöissämme. Samalla se viestii meistä myös ulospäin.

Maakunnallinen kokoelmapolitiikka on ajatuksena yhtä vanha kuin Vaara-kirjastot itsessään, ja käytännössä sitä on alettu työstää jo kauan ennen omaa aikaani, viimeistään vuonna 2016. Käytetyt vuodet eivät ole varmasti kuluneet hukkaan, sillä pyrkimys yhtenäisyyteen on itsessään vähintään yhtä tärkeä asia kuin valmis, määräajoin päivitystä kaipaava asiakirja. Kulunut aika kertoo ehkä myös tavoitteen kunnianhimoisuudesta – kovin monella kimpalla ei edelleenkään ole yhteistä kokoelmapolitiikkaa, vaan ainoastaan nippu jäsenkirjastojen omia.

Toinen asia, jonka haluan nostaa esille, on edesmenneen tohmajärveläisen kirjailijan Ville Kurosen tuotannon ottaminen Digikoivikko-tietokantaamme. Olemme talven aikana käyneet keskusteluja Kurosen pojan kanssa kirjojen digitoimisesta e-kirjoiksi ja saattamisesta pysyvästi asiakkaiden saataville. Käytännössä aineisto tullee saataville vielä kevään aikana. Tietokannan aineistojen on tarkoitus tulla näkymään myöhemmin myös Finnassa.

Kolmas tärkeä asia on 4.5. 13:15-15:15 tapahtuva Kai Sormusen vetämä keskustelutilaisuus/koulutus hankintaportaalin käytöstä. Portaali on ollut nyt käytössä vajaan vuoden ajan, ja sen käytöstä on kertynyt kokemusta, kysymyksiä ja kehittämisehdotuksia. Toivon, että lähetätte kysymyksiä ja toiveita käsiteltävistä aiheista etukäteen Kaille (kai.sormunen@joensuu.fi), Marjalle (marja.soisalo@joensuu.fi) ja minulle (ari.moilanen@joensuu.fi) 16.4. mennessä, jotta ehdimme käydä asioita läpi Woiman kanssa. Ainakin suunnitelmissa on antaa käytännön vinkkejä listoilta tilaamisen haasteisiin. Koulutus nauhoitetaan.

Ilmoittautumiset koulutukseen 28.4. mennessä täältä.

Hyvää kevättä,
Ari Moilanen