Viimeisimmässä kokouksessamme mietimme millaisen koulutuksen avulla parantaisimme asiakaspalvelun laatua ja tarjoaisimme asiakkaillemme paremman asiointikokemuksen. Koulutustoiveitamme: palvelumuotoilu, henkilökunnan pitämät aineistovinkkaukset, sekä asiakaspalvelun vuorovaikutustilanteet.

Jos hankehaun kriteerit täyttyvät, lähdemme loppukesästä työstämään hankeideaa asiakaspalvelun laadun kehittämisen näkökulmasta. Henna Kiiskinen käynnistää syksyllä mystery shoppingin ja sen myötä saamme varmasti selville jo joitain asiakaspalvelun laadun kehittämiskohteita. Vaara-kirjastot ovat ottaneet aimo harppauksen sähköisten palvelujen tarjoamisessa. Nykyisten lisäksi voidaan miettiä hankeideaa niiden laajentamisessa esim. lukuneuvontaan.

Syksyllä käsiteltäviä käyttösääntöjä sivuttiin muutamalla tekstimuutosehdotuksella.
Työntekijöitä on mietityttänyt mitkä ovat käyttösääntöjen tärkeimmät asiat, jotka asiakkaalle kerrotaan, jotta he tietävät mihin sitoutuvat. Aspa miettii asiaa, ja listaus liitetään työn alla olevaan asiakaspalvelun perehdyttämisen käsikirjaan. Muistutuksena, että käyttösääntöjen selkoversio löytyy Finnasta https://vaara.finna.fi/Content/selko.

Muutamia vuosia sitten kadonneen kirjastokortin hinta nostettiin Joensuun seutukirjastossa viiteen euroon. Kuluneet vuodet ovat osoittaneet, että kaikilla perheillä ei ole enää mahdollisuutta kustantaa lapselle uutta kirjastokorttia kadonneen tilalle. Kirjaston yhtenä tärkeänä tehtävänä on tarjota kaikille yhdenvertainen mahdollisuus sivistykseen ja kulttuuriin. Työryhmämme ehdottaa alle 15-vuotiaan kadonneen kirjastokortin hinnaksi Joensuun seutukirjastossa kahta euroa. Asia siirtyy kirjastopalvelujohtajan harkintaan.

Lapsien tilin vanheneminen kolmen vuoden välein on hankaloittanut heidän asiointiaan kirjastoissa. Vaara-johtajat hyväksyivät 14.4.2021 lapsen tilin voimassaoloajan muutoksen. Jatkossa, kun alle 15-vuotiaalle tehdään kirjastokortti, tilin vanheneminen asetetaan manuaalisesti sille vuodelle, jona lapsi täyttää 14 vuotta. Tällöin lapsen tiedot tulevat tarkistettua, ennen kuin huoltajan tiedot poistuvat, lapsen täyttäessä 15 vuotta.

Jos lapsen kirjastoasiointi vaatii PIN-koodin muuttamisen, se muutetaan kirjastossa, vaikka huoltaja ei olisikaan mukana. Jos lapsi ei ole muistanut kertoa kotona asiasta, pystyy huoltaja palauttamaan lapsen kortille PIN-koodin, kunhan lapsen tiedoista löytyy huoltajan sähköpostiosoite. Sen jälkeen huoltaja voi liittää uudestaan lapsen kirjastokortin tilinsä alle Finnassa.

Kevätkauden viimeinen ”kansanradio” pidetään to 20.5 klo 9.30-10. Tulossa on myös webropol-kysely. Syksyn ensimmäinen ”kansanradio” järjestetään sitten syyskuussa.

Aspan työ perehdyttämisen käsikirjan kimpussa on alkanut.

Mukavaa vappua,

Satu Lihavainen