Mitä alueellinen kehittämiskirjasto tekee?

Joensuun seutukirjasto hoitaa opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (660/2017) mukaisesti alueellista kehittämistehtävää toimialueenaan Pohjois-Karjala.
Alueellisella kehittämistehtävällä parannetaan toimialueen yleisten kirjastojen edellytyksiä toimia voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Kehittämistehtävälle on määritelty kolme eri osa-aluetta.

Osaamisen kehittäminen

Alueellisena kehittämistehtävää hoitavana kirjastona tuemme alueen kirjastojen henkilöstön osaamista järjestämällä koko alueen tarpeita vastaavaa kirjastoammatillista koulutusta. Mahdollistamme kaikkien alueen kirjastojen osallistumisen koulutuksiin ja työryhmiin, ja erityisenä tavoitteena vuonna 2019 on kehittää etäosallistumismahdollisuuksia. Koulutamme  henkilöstöä tekniikan ja etäkokoustamisessa tarvittavien työtapojen hallintaan.

Yhteistyön edistäminen

Tavoitteena on vahvistaa jo olemassa olevia, Vaara-kirjastojen sisäisiä yhteistyön muotoja. Työryhmien toimintaa koordinoidaan johtajien kokouksissa yhdessä ryhmien vetäjien kanssa.

Teemme yhteistyötä muiden alueellisten kehittämiskirjastojen ja valtakunnallisen kehittämiskirjaston sekä Yleisten kirjastojen neuvoston kanssa, ja osallistumme valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin. Olemme aktiivisia toimijoita Itä-Suomen kirjastojen verkostossa. Valtakunnalliset erikoiskirjastot, kuten Venäjänkielinen kirjasto ja Celia, ovat yhteistyökumppaneitamme. Jatkamme yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa, kuten Pohjois-Karjalan lastenkulttuuriverkosto, Pohjois-Karjalan kirjailijayhdistys Ukri ry ja Sanaratas.

Hyvien käytäntöjen levittäminen

Tuemme hyvien käytäntöjen edistämistä tasapuolisesti koko alueella. Lukemisen ja kirjallisuuden edistäminen on merkittävä osa alueen koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä.  Edistämme kirjastoissa perehdytystä ja kannustusta kirjavinkkaukseen ja lukudiplomeihin.

Hankkeet edistävät hyvien käytäntöjen toteutumista. Alueellisena kehittämiskirjastona tuemme ja koordinoimme alueellisia hankkeita. Vuonna 2019 alkaa alueellinen saavutettavuushanke, joka tukee hyvien käytäntöjen levittämistä.  Hankkeiden ideointiin kokoonnutaan Vaara-kirjastojen yhteisenä hankepäivänä keväällä. Digitaalisen täydennyskoulutuksen malli varmistaa hyvien käytänteiden leviämisen alueella. Seutukirjaston asiantuntijat jalkautuvat alueen kirjastoihin ja opastavat henkilökuntaa uusiin työmenetelmiin.

Tiedotamme aktiivisesti kirjastoalan ajankohtaisista kysymyksistä koko alueelle.  Koulutuksen, vertaistuen, yhteisen työskentelyn ja tiedotuksen avulla vahvistamme kirjastoammatillista osaamista.