Mitä alueellinen kehittämiskirjasto tekee?

Joensuun seutukirjasto hoitaa opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (660/2017) mukaisesti alueellista kehittämistehtävää toimialueenaan Pohjois-Karjala.

Alueellisella kehittämistehtävällä parannetaan toimialueen yleisten kirjastojen edellytyksiä toimia voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti tukemalla kirjastojen kehittymistä ja henkilöstön osaamista sekä edistetään yleisten kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa.