kansallinen Finna 11.9.

selkokielen koulutus 2. & 3.10.

keinoja kiireen ja stressin hallintaan 8.10.

minä esimiehenä 24.10.

työelämätaidot (yhteinen) 1.11.

kohtaamisia kirjastossa 11.11.

lanulaisten koulutuspäivä 12.12.