Toiminta-ajatus

Työryhmän tavoitteena on luoda ja päivittää yhteisiä asiakaspalvelun pelisääntöjä ja toi-mintatapoja, jotta asiakkaat olisivat yhdenvertaisessa asemassa kaikissa Vaara-kirjastojen toimipisteissä. Työryhmä tekee ehdotuksia Vaara-kirjastojen asiakaskäyttösääntöihin ja -maksuihin, ohjeistuksia lainauskäytäntöihin sekä yhdenmukaistaa asiakaspalvelun toimintatapoja. Työryhmän toiminta-alueeseen kuuluu nykyisin myös omatoimikirjastot.

Tausta

Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran kesällä 2006 Lainauskäytännöt-nimellä, jonka jälkeen se on pysynyt toiminnassa tähän saakka vaihtaen välillä nimeään. Vuonna 2014 työryhmä laajeni koskemaan koko Vaara-kirjastoja. Alusta asti työryhmän jäsenistö on painottunut kirjastovirkailijoihin, joilla on vankka kokemus asiakaspalvelusta sekä kirjastojärjestelmän hyvä hallinta.

Viime vuosina kokouksia on ollut noin kaksi kertaa vuodessa; niiden tärkeimpinä tehtävinä käyttösääntöjen ja -maksujen päivittäminen.