Toiminta-ajatus
Työryhmän tavoitteena on Vaara-kirjastoissa käytettävän tietojärjestelmä Kohan ylläpitäminen, seuranta ja kehittäminen käyttäjien tarpeita vastaavaksi. Työryhmä määrittää Kohan kirjasto- ja kimppakohtaisia asetuksia, laatii järjestelmän käyttöohjeistuksia työntekijöille sekä osallistuu kuntien omistaman Koha-Suomi Oy:n kehittämiseen yhdessä muiden pääkäyttäjien kanssa. Työryhmä on hyvin tiivis ja siihen kuuluu vain työntekijät, joilla on Kohan pääkäyttäjäoikeudet.

Tausta

Seutukirjaston perustamisen yhteydessä vuonna 2006 aloitti toimintansa Pallas-kirjastojärjestelmään pohjautuva työryhmä, joka vastaa pitkälti nykyistä Koha pääkäyttäjät -työryhmää. Pallas-tietojärjestelmä vaihtui vuonna 2014 Kohaan, samoihin aikoihin kuin Vaara-kirjastot perustettiin ja Koha otettiin vähitellen käyttöön kaikissa kirjastoissa. Vuosien 2016-2017 taitteessa pääkäyttäjistä perustettiin uusi työryhmä.