Toiminta-ajatus

Työryhmän tavoitteena on Vaara-kirjastojen kokoelmapolitiikan luominen ja päivittäminen sekä kokoelmaan liittyvien käytänteiden linjaus. Työryhmä ottaa kantaa kokoelmatyön osa-alueisiin kuten varastointiin, poistoon, hankintaan ja kellutukseen. Myös kotiseutukokoelmat kuuluvat työryhmän vastuualueeseen.

Tausta

Työryhmä aloitti uutena työryhmänä vuonna 2019, jotta kokoelmapolitiikkaa voitaisiin koordinoida paremmin koko kimpan kesken. Työryhmä tukee sisältöpalvelujen palvelu-päällikön työtä.