Toiminta-ajatus

Työryhmän tavoitteena on Vaara-kirjastojen henkilökunnan koulutusten ideointi ja koulu-tustarpeiden kartoitus sekä koulutusjärjestelyt. Työryhmä ottaa selkoa työntekijöiden kou-lutustoiveista, toisista työryhmistä nousseista toiveista sekä seuraa toimintaympäristöstä nousevia tarpeita.

Tausta

Vuodesta 2010 eteenpäin seutukirjaston koulutuksia alettiin suunnitella pienellä porukalla, josta muodostui vähitellen oma koulutustyöryhmänsä. Kirjastolain muuttuessa vuonna 2017 koulutusten koordinointi siirtyi yhä enemmän AKE-informaatikon työnkuvaan. Työryhmänvetäjäksi vaihtui vuonna 2019 Vesa Liminka ja työryhmästä tuli tällöin Vaara-kirjastojen yhteinen.