Toiminta-ajatus

Työryhmän tehtävänä on varmistaa kansallisten ja kansainvälisten sääntöjen mukaisten kuvailutietojen käyttö ja sopia niihin liittyvistä käytänteistä Vaara-kirjastoissa. Työryhmä myös kouluttaa ja tiedottaa kuvailuasioista sekä toimii tukena luettelointiin liittyvissä ongelmatilanteissa.

Tausta

Työryhmä on perustettu seutukirjaston perustamisen yhteydessä vuonna 2006. Kuntaliitosten ja kirjastokimpan laajenemisen myötä se on käynyt läpi monia erilaisia muutoksia. Työryhmänvetäjänä on toiminut Joensuun pääkirjaston hankinta- ja luettelointiosaston vastaava informaatikko, joka nimettiin myöhemmin sisältöpalveluiden palvelupäälliköksi. Työryhmän jäseninä ovat Vaara-kirjastojen työntekijöistä ne, joilla on luettelointioikeudet.