Toiminta-ajatus

Työryhmä vastaa lasten ja nuorten palveluiden ja yhteisten toimintamallien kehittämisestä sekä toimii lanu-kirjastotyön asiantuntijaryhmänä. Työryhmässä ja/tai pienemmissä kokoonpanoissa myös suunnitellaan teemapäiviä/viikkoja, kouluyhteistyötä ja Kulttuurin virran toteuttamista, päivitetään lukudiplomia sekä tuotetaan ja tilataan lanutyöhön tarvittavia materiaaleja.

Tausta

Työryhmä on aloittanut toimintansa Joensuun seutukirjastossa vuonna 2007 ja laajentunut vuonna 2014 Vaara-kirjastojen yhteiseksi työryhmäksi. Vuoden 2020 alusta ryhmänvetäjänä aloittaa seutukirjaston uusi pedagoginen informaatikko. Työryhmä on kokoontunut pari kertaa vuodessa. Tämän lisäksi seutukirjaston alueen lanu-henkilökunnan kesken on kokoonnuttu useammin seutukirjastoa koskevissa asioissa.