vaara-kirjastot pähkinänkuoressa

Vaara-kirjastot on Pohjois-Karjalan yleisten kirjastojen kirjastokimppa, joka perustettiin vuonna 2014. Kimppaan kuuluvat kaikki Pohjois-Karjalan 12 kuntaa. Kimpan sisällä Joensuu ja sen neljä ympäryskuntaa muodostavat seutukirjaston, joka hallinnoi näiden viiden kunnan kirjastopalveluja. Vaara-kirjastojen alueella on 28 toimipistettä, 7 kirjastoautoa sekä useita erikokoisia siirtokokoelmia esimerkiksi oppilaitoksissa ja palvelutaloissa.

vaara-kirjastojen organisaatio 1.1.2020 alkaen

Vaara-kirjastojen kesken tehdään yhteistyötä eri osa-alueilla. Asiakkaalle tämä näkyy erityisesti siinä, että sama kirjastokortti käy kaikissa toimipisteissä ja kirjastojen käyttösäännöt ovat yhteneväiset. Yhteisen kirjastojärjestelmä Kohan sekä kokoelman ansiosta asiakas voi lainata ja palauttaa aineistoa mihin tahansa kirjastoon. Myös varausjono on yhteinen, mikä nopeuttaa ja tasapuolistaa varausten hallinnointia.

Kirjastojen välisten kuljetusten avulla palautuva aineisto ja varaukset liikkuvat kirjastojen välillä. Joensuun seutukirjaston sisällä suuri osa aineistosta kelluu eli kirja jää sen kirjaston hyllyyn, johon se on palautunutkin. Kansalliselta Finna-alustalta löytyvä Vaara-kirjastojen yhteinen verkkosivu ja verkkokirjasto helpottavat asiakkaiden omien kirjastoasioiden hoitamista.

Asiakkaalle näkymättömämpi osa yhteistyöstä on työryhmätoiminta ja hankkeet. Työryhmien avulla niiden edustamaa asiaa kuten kirjastojen saavutettavuutta tai tapahtumia kehitetään ja luodaan yhteisiä linjauksia. Työryhmiin kuuluu aihealueesta kiinnostuneita asiantuntijoita monista eri kirjastoista. Eri tahojen rahoittamien hankkeiden avulla resursseja voidaan kohdistaa paremmin tietyn kirjastotyön osa-alueen kehittämiseen. Yhteiset hankkeet hyödyttävät koko kimppaa. Kirjastojen ja henkilökunnan välinen viestintä on avainasemassa sujuvan yhteistyön takaamiseksi

Sivut: 1 2 3