kirjastopalvelujen tuottaminen vaara-kirjastoissa

Vaara-kirjastot toteuttaa kirjastolain 29.12.2016/1492 mukaisia kirjastoille asetettuja tehtäviä. Näitä ovat ajantasaisen kokoelman ylläpitäminen ja aineistoon pääsyn varmistaminen jokaiselle, lukemisen, kirjallisuuden ja monilukutaidon edistäminen, tietopalvelun ja ohjauksen tarjoaminen, tilojen hyödyntäminen harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä yhteiskunnallisen vuoropuhelun edistäminen. Vaara-kirjastoissa näitä tehtäviä toteutetaan alla olevan mallin mukaisesti.

Vaara-kirjastojen tuottamien kirjastopalvelujen ytimessä on asiakas-, yhteisö- ja sisältöpalvelut. Asiakaspalvelut toimii linkkinä kirjastojen tarjoamien palveluiden ja niitä tarvitsevien kuntalaisten välillä. Perusasiakaspalvelun lisäksi se on laajempi kokonaisuus, johon kuuluu esimerkiksi verkkopalvelut, tilaviestintä ja ammattitaitoinen henkilökunta. Yhteisöpalvelut on kokonaisuus, joka pyrkii tuomaan kirjastopalveluja lähemmäs kuntalaisia. Siihen kuuluu esimerkiksi tapahtumat, yhteistyöverkostot, monikulttuurisuus ja ylipäänsä hakeutuvat kirjastopalvelut. Sisältöpalvelut on puolestaan kirjaston perusta, johon kuuluu kokoelma ja sen hallinnointi aineiston hankinnasta poistoihin. Näiden kolmen ydinpalvelun tuottamisen ytimessä on onnistunut viestintä, alueellisen kehittämistoiminnan tuki ja työryhmien kehittämistyö.

Kuntalaisille ydinpalvelut tulevat näkyviksi kirjastojen ja niiden henkilökunnan kautta. Jokainen kuntalainen voi käydä kirjastossa ja selata aineistoa vapaasti, lainata ja palauttaa sieltä aineistoa sekä saada apua ja neuvoa tiedonhankintaan ja erilaisiin kansalaistaitoihin. Kirjastojen henkilökunta myös vierailee esimerkiksi kouluissa kirjavinkkaamassa ja osallistuu muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin. Kirjastot tilana soveltuvat monenlaisten toimijoiden kohtaamis- ja toimintapaikoiksi. Kuntalaisille kirjasto tarjoaa lukemiskulttuurin lisäksi paikan oppia, harrastaa, osallistua ja olla osana yhteisöä.

Kaikki tämä ei onnistu pelkästään ydinpalvelujen kautta vaan palvelujen tuottamiseen tarvitaan myös joukko tukipalveluja. Niistä tärkeimpinä ovat kunnat sekä kirjastojen sisäiset ja ulkoiset yhteistyö- ja kumppanuusverkostot. Toimivat tietojärjestelmät kuten Koha ja Finna ovat perusedellytys työlle, ja IT-palvelut pitävät järjestelmät ja tekniikan toimintakuntoisina. Näiden lisäksi kirjastot tarvitsevat hallinto- ja toimistopalveluita sekä teknisiä palveluja ja kuljetuspalveluja asioiden organisointiin ja arjen sujumiseen.

Sivut: 1 2 3