Page 2 of 11

Libopissa uusi verkkokurssi lastenkirjastotyöstä

Yleisten kirjastojen verkko-oppimisympäristö Libopissa on julkaistu uusi, kaikille avoin kurssi lastenkirjastotyöstä. Lastenkirjastotyön sisältöpakki on tiivis johdatus lastenkirjastotyöhön. Kurssilla tutustutaan lastenkirjastotyön ytimeen: asiakkaisiin ja sisältöihin. Lastenkirjastotyön sisältöpakin lukuvinkit on suunnattu alle kouluikäisille ja alakouluikäisille. Lastenkirjastotyön sisältöpakki -kurssi koostuu tallenteista, joissa on… Continue Reading →

Kirjastojen ympäristövaikutuksia selvitetty hiilijalanjälkitutkimuksessa

Kirjastojen hiilijalanjälkitutkimus (Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle -hanke) on ensimmäinen kirjastojen kanssa tehty tiedonkeruuprosessi, jossa päästötietoja selvitettiin pilottikirjastojen ja asiantuntijoiden yhteistyönä. Tiedonkeruuseen ja oman kirjastonsa hiilijalanjälkilaskentaan osallistui 13 erityyppistä kirjastoa, pienistä kunnankirjastoista suuriin kaupunginkirjastoihin. Vaara-kirjastojen alueelta Rantakylän kirjasto osallistui pilottikirjastona tähän… Continue Reading →

Lisää suuntaviittoja -hankkeen kuulumisia

TiedoteLisää suuntaviittoja -hanke31.3.2021 Itä-Suomen kirjastojen palvelulupausten konkretisoimiseen tähtäävän Lisää suuntaviittoja -hankkeen Teams-työpajat alkavat huhtikuussa. Ilmoittautuminen on avoinna ti 6.4. saakka, joten vielä ehtii! Ilmoittautuminen tapahtuu esihenkilöiden kautta ja kirjastojen johtajille on lähetetty sähköpostilla linkit, joilla pääsee ilmoittamaan osallistujia. Tarjolla on… Continue Reading →

Hankintaportaalikoulutusta ja silmäys kokoelmatyöryhmän toimintaan

Kokoelmatyöryhmä on alkanut ihan käytännön tasolla työstää Vaara-kirjastojen yhteistä kokoelmapolitiikkaa. Työryhmän on tarkoitus esitellä vaarajohtajille kokoelmapolitiikan runkoa ja työn alla olevaa tekstiä ensimmäisen kerran jo 14.4. kokouksessa. Tavoitteenamme on saattaa valmiiksi napakka strateginen asiakirja, joka yhtenäistää Vaara-kirjastoja, ja jonka takana… Continue Reading →

Näkyy ja kuuluu -hankkeen etävierailut Vaara-kirjastoissa

Näkyy ja kuuluu -hanke on kahden kuukauden aikana etävieraillut Teamsin välityksellä useissa eri Vaara-kirjastoissa keskustelemassa hankkeesta. Mukana olivat kirjastot muuan muassa Kontiolahdelta, Lehmosta, Liperistä, Polvijärveltä, Juuasta, Kiihtelysvaarasta, Tuupovaarasta, Reijolasta ja Pyhäselästä. Myös Joensuun lähikirjastoille tehtiin vierailu. Vielä kerran suuret kiitokset… Continue Reading →

Digihanke kiittää ja kumartaa!

Syyskuussa 2019 käynnistynyt Yleisten kirjastojen digihanke on päässyt maaliinsa Pohjois-Karjalassa. Hankkeella oli kaksi tavoitetta: kehittää kirjastojen henkilökunnan digitaitoja sekä vahvistaa kirjastojen ja muiden digituen toimijoiden yhteistyötä. Saavutimmeko tavoitteet hankkeen aikana? Digidiplomiksi nimetyn koulutuskokonaisuuden suoritti hankkeen aikana 92 Vaara-kirjastojen henkilökunnan jäsentä…. Continue Reading →

Poimintoja Vaara-aspan 24.3.2021 kokouksesta

Tästä kokouksesta lähtien muistiota ei enää lähetetä kaikille työntekijöille sähköpostilla, vaan ne ovat luettavissa Ake-vaarasta (Tutustu meihin-organisaatio). Uutiskirjeeseen kootaan keskeisimpiä asioita. Käsittelyssä oli tällä kertaa paljon arjen asiakaspalvelutyössä esiin tulleita asioita. Puhuimme mm. asiakkaan käyttäjätunnuksesta (kirjastokortin numero) ja tunnusluku-lapun teksteistä…. Continue Reading →

Vaara-johtajien kokouksesta poimittua

Keskiviikon 17.3. kokousmuistio on tallennettu Akevaaraan. Kokouksessa käsiteltiin paljon hankeasioita – sekä juuri saatujen hankerahoitusten vuoksi, mutta myös käynnissä olevista hankkeista keskusteltiin. Pia esitteli Lukutaito kuuluu kaikille -hanketta. Käytiin läpi Vaarojen esmies vaikuttaa -hanketta, joka nyt vihdoin huhtikuussa pääsee alkamaan…. Continue Reading →

« Older posts Newer posts »

© 2021 — Powered by

Theme by Anders NorenUp ↑

X