Toiminta-ajatus

Työryhmän tavoitteena on tehdä Vaara-kirjastoista paremmin saavutettavia niin tilojen esteettömyyden kuin palveluiden saatavuuden näkökulmasta. Työryhmän toiminta-alue on laaja ja siihen kuuluu seniorityö, kotipalvelu, erityisryhmät (mm. Celia-asiakkaat, selkokieltä tarvitsevat ryhmät, kehitysvammaiset), monikulttuurisuus ja hakeutuva kirjastotyö.

Tausta

Saavutettavuustyöryhmä muotoutui vuonna 2017 Vaara-kirjastojen yhteiseksi työryhmäksi, joka on kokoontunut tähän mennessä kolme kertaa erilaisilla kokoonpanoilla. Osana työryhmää on toiminut Joensuun kotipalvelutiimi. Työryhmän nimi vaihtui vuonna 2020, jolloin nimeksi tuli Vaara-ESKO.