Vaara-kirjastojen organisaatiossa toimii erilaisia työryhmiä, joiden tehtävänä on kehittää ja ylläpitää oman erityisalueensa toimintaa.

Työryhmätoiminnan suunnittelu alkoi Joensuun seutukirjaston perustamisen yhteydessä vuonna 2006. Työryhmiä perustettiin 14 ja niiden tarkoituksena oli kehittää uuden seutukirjaston eri osa-alueita kuten kuljetuksia, toimistopalveluita ja henkilöstöä. Työryhmät aloittivat toimintansa vuosien 2006-2007 aikana. Osa työryhmistä oli väliaikaisia, mutta osa niistä jatkoi toimintaansa seutukirjaston toiminnan vakiintumisen jälkeenkin. Vuoteen 2019 mennessä näistä työryhmistä lähes samalla toiminta-ajatuksella oli edelleen toiminnassa kuvailu-, asiakaspalvelu- ja lanutyöryhmät.

Seutukirjastoon perustettiin 2010-luvun alussa lisää työryhmiä tarpeen mukaan. Vuonna 2014 Pohjois-Karjalan yleiset kirjastot muodostivat yhteisen kirjastokimpan ”Vaara-kirjastot”, jonka seurauksena osa työryhmistä laajeni koskemaan koko maakuntaa.

Vuonna 2019 työryhmätoimintaa yhdenmukaistettiin ja selkeytettiin Vaarallinen verkosto -hankkeen aikana. Työryhmätoiminnalle tehtiin yhteinen ohjeistus sekä jokaiselle työryhmälle vuosittain päivitettävä toimintasuunnitelma.

Yhdeksän työryhmää hyväksyttiin 4.9.2019 Vaara-johtajien kokouksessa. Työryhmät ovat asiakaspalvelu, Koha pääkäyttäjät, lapset ja nuoret, kuvailu, kokoelma, tapahtuma, saavu-tettavuus, viestintä ja koulutus. Työryhmien yhteisenä tavoitteena on ajaa edustamaansa asiaa eteenpäin, kehittää sen toimintaa sekä tehdä linjauksia ja esittää koulutusehdotuk-sia. Työryhmien toimintaa seurataan Vaara-johtajien kokouksissa, joissa myös hyväksytään työryhmien ehdotukset.

Viestintä

Asiakaspalvelu

Vaara-ESKO

Lapset ja nuoret

Tapahtumat

Koulutus

Kohan pääkäyttäjät

Kokoelma

Kuvailu